www.tm-gmdo.gr

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Η Αυθεντική Τεχνική του ΥΔ

Η τεχνική του Υπερβατικού Διαλογισμού επιτρέπει στο νου να κατασταλάξει προς τα μέσα, πέρα από τη σκέψη, για να βιώσει την πηγή της σκέψης, το πλέον σιωπηλό και ειρηνικό επίπεδο της συνειδητότητας - τον εσώτερο μας Εαυτό.

Προχωρημένα Σεμινάρια

Το Πρόγραμμα Υπερβατικός Διαλογισμός - Σίντις

Η τεχνική του Υπερβατικού Διαλογισμού επιτρέπει στο νου να κατασταλάξει φυσικά και χωρίς προσπάθεια για να βιώσει την καθαρή συνειδητότητα - τον Εαυτό - την σιωπηλή εσώτερη δεξαμενή δημιουργικότητας και διάνοιας που βρίσκεται κάτω από όλη μας τη νοητική δραστηριότητα. Το πρόγραμμα Υπερβατικός Διαλογισμός - Σίντις καλλιεργεί την ικανότητα να σκεπτόμαστε και να δρούμε από εκείνη τη βαθιά εσώτερη σιγή ώστε εκείνες οι σκέψεις και δράσεις να έχουν μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Η πιο ισχυρή άποψη του προγράμματος Υπερβατικός Διαλογισμός - Σίντις είναι η τεχνική του Γιογκικού Πετάγματος (ΤΜ). Κατά τη διάρκεια της άσκησης της τεχνικής του Γιογκικού Πετάγματος, ο συγχρονισμός των εγκεφαλικών κυμάτων βρίσκεται στα υψηλότερα του επίπεδα τη στιγμή που το σώμα αυθόρμητα πηδά προς τα εμπρός με μικρούς πήδους. Εσωτερικά, υπάρχει η εμπειρία χαράς, επέκταση της συνειδητότητας, ελαφρότητα, και "αναβράζουσα μακαριότητα".

Οι επιστήμονες βρήκαν ότι η συνοχή των εγκεφαλικών κυμάτων κατά τη διάρκεια του Γιογκικού Πετάγματος είναι η μέγιστη στο σημείο της εκτίναξης. Η αύξηση της συνοχής στη λειτουργία του εγκεφάλου έχει επιστημονικά συσχετιστεί με αύξηση της ευφυΐας, της δημιουργικότητας, της μάθησης αφηρημένων εννοιών, της ηθικής συλλογιστικής, και τον συντονισμό νου-σώματος.

Επιστημονικές Έρευνες στο Πρόγραμμα ΥΔ-Σίντις

Έρευνα στο Πρόγραμμα Υπερβατικός Διαλογισμός - Σίντις επιβεβαιώνει μια ευρείας έκτασης ωφελήματα ακόμη πιο έντονα από αυτά που παρουσιάζονται με την άσκηση του Υπερβατικού Διαλογισμού μόνο. Στα οφέλη περιλαμβάνονται βελτίωση στη λειτουργία της νευροφυσιολογίας (συνοχή ευρείας ζώνης συχνότητα στα ΗΕΓ), βελτίωση των γνωστικών και αντιληπτικών ικανοτήτων, μεγαλύτερη νοητική και σωματική υγεία, και αύξηση της ζωτικότητας και της μακροζωίας.

Πλέον αξιοσημείωτη παρατήρηση, περισσότερες από 50 δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι όταν η τεχνική του Γιογκικού Πετάγματος ασκείται σε μεγάλες ομάδες, μια ισχυρή επίδραση συνοχής και αρμονίας ακτινοβολεί  στο περιβάλλοντα πληθυσμό, εξουδετερώνοντας το κοινωνικό στρες και ένταση, και προάγοντας τις θετικές τάσεις της κοινωνίας. Με το να εξουδετερώνει αποτελεσματικά το κοινωνικό στρες, η ομαδική άσκηση του προγράμματος Υπερβατικός Διαλογισμός - Σίντις έχει δείξει επιστημονικά ότι μειώνει την εγκληματικότητα και προλαμβάνει τις κοινωνικές συγκρούσεις, συνεισφέροντας έτσι στη δημιουργία ενός ειρηνικού και αρμονικού κόσμου.

Ομάδες Δημιουργίας Συνοχής - Παγκόσμια Ειρήνη

Η μοναδική αποτελεσματικότητα της ομαδικής άσκησης του προγράμματος του Υπερβατικού Διαλογισμού και Υπερβατικός Διαλογισμός - Σίντις στην πρόληψη της κοινωνικής βίας, της τρομοκρατίας και του πολέμου, έχει επιβεβαιωθεί από περισσότερες των 50 επιδείξεων και 23 επιστημονικές μελέτες. Αυτή η έρευνα έχει περάσει από προσεκτική εξέταση ανεξαρτήτων διανοουμένων και έγινε δεκτή για δημοσίευση σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά. Σε κάθε περίπτωση αυτή η προσέγγιση προκάλεσε αξιοσημείωτη μείωση στην εγκληματικότητα, την κοινωνική βία, την τρομοκρατία και τον πόλεμο, και αύξηση της ειρήνης και της θετικότητας στην κοινωνία.

Μείωση του Πολέμου και της Τρομοκρατίας

Αυτή η μελέτη δείχνει ότι η ομαδική άσκηση των προγραμμάτων Υπερβατικού Διαλογισμού και ΥΔ-Σίντις του Μαχαρίσι βελτίωσαν την ποιότητα ζωής στο Ισραήλ, όπως μετρήθηκαν από τη βελτίωση ενός δείκτη που περιλαμβάνει το ρυθμό εγκληματικότητας, τροχαίων ατυχημάτων, πυρκαγιών και τον αριθμό των θανάτων πολέμου στο Λίβανο, και από την άνοδο στο εθνικό χρηματιστήριο και από τις βελτιώσεις στη διάθεση του έθνους. Το παραπάνω σχεδιάγραμμα δείχνει την ισχυρή αντιστοιχία μεταξύ του αριθμού των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα ΥΔ-Σίντις στην ομάδα της Ιερουσαλήμ και ενός σύνθετου δείκτη όλων αυτών των μεταβλητών.

Αναφορές: 1. Journal of Conflictr Resolution 32(1988): 776-812, 2. Dissertation Abstracts International 4 (1988): 2381A.

Μέγεθος της Ομάδας ΥΔ ---------------

Σύνθετος Δείκτης Ποιότητας Ζωής _________________

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΑΧΑΡΙΣΙ - Παράγεται Μέσω της Ομαδικής Άσκησης των Προγραμμάτων ΥΔ και ΥΔ-Σίντι

Σε επτά διαφορετικές περιστάσεις, όταν το μέγεθος των συγκεντρώσεων για ομαδική άσκηση των προγραμμάτων Υπερβατικού Διαλογισμού και πολέμου ελαττώθηκαν κατά 71%, οι τραυματισμοί πολέμου ελαττώθηκαν κατά 68% και η συνεργασία ανάμεσα στους αντιμαχόμενους αυξήθηκε κατά 66%.

Αναφορές: Dissertation Abstracts International 49ΥΔ-Σίντις του Μαχαρίσι ξεπέρασε τον αριθμό που προβλεπόταν ως αναγκαίος για να επηρεάσει τον πόλεμο του Λιβάνου, έγινε σημαντική και εντυπωσιακή πρόοδος προς την ειρήνη. Οι θάνατοι λόγω του (1988): 2381A. 2. J.L.Davies and C.N. Alexander, παρουσιάστηκε στην 85η Ετήσια Σύνοδο του American Polical Science Association (Atlanta, Ga.) Αύγουστος, 1989.

Το κρίσιμο αυτό πειραματικό τεστ αυτής της προσέγγισης διεξήχθη πολλές φορές, στο Ισραήλ, σε μία Συνέλευση Ουτοπίας όπως ονομάστηκε στο Fairfield των ΗΠΑ, στο Λίβανο, στην πρώην Γιουγκοσλαβία, ξανά στο Fairfield των ΗΠΑ με μια μικρότερη ομάδα, στην Ολλανδία, στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ και αλλού. Και πάντα τα αποτελέσματα είναι θεαματικά.

Ο  αριθμός κρίσιμης μάζας που απαιτείται για να παραχθούν τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι το 1% του πληθυσμού μιας περιοχής ή χώρας, στην περίπτωση που ασκείται ομαδικά το πρόγραμμα του Υπερβατικού Διαλογισμού ή η τετραγωνική ρίζα του 1% στην περίπτωση που ασκείται ομαδικά το πρόγραμμα ΥΔ-Σίντις. Για την Ελλάδα μας αυτός ο  αριθμός κρίσιμης μάζας είναι 115.000 άτομα στην περίπτωση ομαδικής άσκησης του προγράμματος του ΥΔ ή μόλις 400 άτομα στην περίπτωση ομαδικής άσκησης του προγράμματος ΥΔ-Σίντις.

Μόλις 400 άτομα δηλαδή χρειάζονται για να βοηθήσουμε την χώρα μας να απαλλαγεί από παντός είδους προβλήματα και να ξαναβρεί την αίγλη του παρελθόντος.

Και αυτός είναι ο στόχος μας! Η εδραίωση Μεγάλων Ομάδων Δημιουργίας Συνοχής κυρίως στην Αθήνα όπου συνεδριάζει η κυβέρνηση από τις αποφάσεις της οποίας κρέμεται η μοίρα των 11.500.000 Ελλήνων!

Σε παγκόσμιο επίπεδο ο αριθμός κρίσιμης μάζας είναι γύρω στα 7.000 άτομα. Ο στόχος της παγκόσμιας κίνησης του Μαχαρίσι είναι η εδραίωση μιας τόσο μεγάλης ομάδας, κάπου στον κόσμο, που θα προστατεύει τα συμφέροντα όλων των κρατών της γης χωρίς να θίγεται το συμφέρον κανενός. Μόνο η Φύση μπορεί να λειτουργεί με αυτόν τον αποτελεσματικό τρόπο. Με την ομαδική άσκηση των προγραμμάτων αυτών ξυπνάμε και αναζωογονούμε τους Νόμους Διακυβέρνησης της Φύσης που φροντίζουν για όλες τις υπόλοιπες "λεπτομέρειες".

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Η Παγκόσμια Ειρήνη υπήρξε η υψηλότερη φιλοδοξία των σοφών δια μέσου των αιώνων. Τώρα η μόνιμη Παγκόσμια Ειρήνη γίνεται πραγματικότητα στη γενιά μας, μέσω του Φαινομένου Μαχαρίσι - αυξημένη συνοχή στη συλλογική συνείδηση, που δημιουργείται με την ομαδική άσκηση των προγραμμάτων Υπερβατικού Διαλογισμού και ΥΔ-Σίντις του Μαχαρίσι από την τετραγωνική ρίζα του ενός τα εκατό του πληθυσμού.

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ: ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Το Ενοποιημένο Πεδίο

Η πρόοδος στη θεωρεία της φυσικής έχει οδηγήσει σε μια όλο και περισσότερο ενοποιημένη κατανόηση των νόμων της φύσης, με αποκορύφωση την πρόσφατη ανακάλυψη ενός μοναδικού ενοποιημένου πεδίου διάνοιας στη βάση όλων των μορφών και των φαινομένων του σύμπαντος. Εκατομμύρια φορές πιο θεμελιώδες και πιο ισχυρό από την πυρηνική ενέργεια, το ενοποιημένο πεδίο είναι η έσχατη πηγή της τάξης που προκαλεί την ανάδυση και διατηρεί το απέραντο σύμπαν μας. Θεωρητική και εμπειρική έρευνα αποκαλύπτει ότι το ενοποιημένο πεδίο είναι πρωταρχικά ένα πεδίο συνείδησης.

Εκτενώς δημοσιευμένη έρευνα δείχνει ότι η ανθρώπινη συνείδηση  μπορεί να προσεγγίσει άμεσα και να βιώσει το ενοποιημένο πεδίο στην πλέον διευρυμένη κατάσταση της ανθρώπινης επίγνωσης, γνωστή ως  καθαρή συνείδηση. Αυτή η εμπειρία του ενοποιημένου πεδίου - της καθαρής συνείδησης - αποτελεί μια τέταρτη κύρια κατάσταση της ανθρώπινης συνειδητότητας, που είναι φυσιολογικά και υποκειμενικά διαφορετική από την εγρήγορση, το όνειρο, και το βαθύ ύπνο. Αυτή η εμπειρία αποτυπώνεται από την εκδήλωση μιας σφαιρικής συνοχής στα ΗΕΓ και στην αύξηση της δύναμης Άλφα, που δείχνουν μέγιστη τακτικότητα της λειτουργίας του εγκεφάλου και της χρήσης ολόκληρου του εγκεφάλου.

Η τέταρτη κατάσταση συνειδητότητας είναι προσβάσιμη παγκοσμίως μέσω της τεχνικής του Υπερβατικού Διαλογισμού και του προγράμματος ΥΔ-Σίντι που περιλαμβάνει το Γιογκικό Πέταγμα. Αυτές οι τεχνικές είναι οι πλέον διαδεδομένα εφαρμόσιμες και εκτενώς διερευνημένες τεχνολογίες στον κόσμο για την πλήρη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Η τεχνική του Υπερβατικού Διαλογισμού επιτρέπει στο νου να κατασταλάξει και να βιώσει την πηγή της σκέψης, την καθαρή επίγνωση, ή το ενοποιημένο πεδίο όλων των νόμων της φύσης. Το πρόγραμμα Υπερβατικός Διαλογισμός Σίντι, συμπεριλαμβανομένου του Γιογκικού Πετάγματος, καλλιεργεί την ικανότητα να σκεπτόμαστε και να δρούμε από αυτό το επίπεδο, όπου οι σκέψεις είναι πλέον ισχυρές και εκπληρώνονται εύκολα.

Όταν τα άτομα ασκούν μαζί σε ομάδες την τεχνική του Υπερβατικού Διαλογισμού και το Πρόγραμμα Υπερβατικού Διαλογισμού Σίντι, δημιουργούν ισχυρά κύματα συνοχής που απλώνονται γύρω στο περιβάλλον. Η έρευνα σε αυτό το φαινόμενο έδειξε μια δραματική και άμεση μείωση στο κοινωνικό στρες, την εγκληματικότητα, τη βία, και τις διαμάχες και μια αύξηση στη συνοχή, τη θετικότητα, και την Ειρήνη στην κοινωνία ως σύνολο, εθνικά και διεθνώς.

Η μοναδική αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης έχει επικυρωθεί από άνω των 50 επιδείξεων και 23 επιστημονικές μελέτες. Η έρευνα έχει περάσει από εξονυχιστικό έλεγχο ανεξάρτητων διανοουμένων και έγινε δεκτή για δημοσίευση σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά.