www.tm-gmdo.gr

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Η Αξιοπρέπεια της Ζωής μιας Γυναίκας

"Η αξιοπρέπεια της ζωής μιας γυναίκας είναι  ασύλληπτα μεγάλη - η θέση της απροσμέτρητη, οι ικανότητές της άπειρες, ο ρόλος της θεϊκός. Αυτή εκπληρώνει τον ρόλο της τροφού, της δημιουργού και της προάγουσας τη ζωή. Αυτή είναι η εστία από όπου ακτινοβολεί γαλήνη. Στον σημερινό κόσμο που αλλάζει ραγδαία, η διορατικότητά της διεισδύει στην καθ'υπέρβασιν πραγματικότητα, την πραγματικότητα που επιβιώνει πέρα από κάθε αλλαγή." -- Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι

Ανακεφαλαίωση των Οφελειών

Έρευνα στα Προγράμματα του Υπερβατικού Διαλογισμού και ΥΔ-Σίντι

Η επιστημονική έρευνα στα προγράμματα του Υπερβατικού Διαλογισμού και ΥΔ-Σίντι είναι το μεγαλύτερο και ισχυρότερο σώμα έρευνας που έχει διεξαχθεί για οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Έρευνα

Οι άνω των 600 επιστημονικές μελέτες που διεξήχθησαν σε 200 ανεξάρτητα πανεπιστήμια και ιδρύματα σε 35 χώρες και δημοσιεύθηκαν σε άνω των 100 επιφανή επιστημονικά περιοδικά, έχουν τεκμηριώσει ότι αυτή η τεχνολογία ωφελεί όλες τις σφαίρες της ζωής: τη σωματική, την ψυχολογική, την κοινωνική και την οικολογική.

Τα ευρήματα σε κάθε τομέα μελέτης έχουν επαναληφθεί πολλές φορές, και οι μετα-αναλύσεις, που είναι αριθμητικά τα πλέον ενδελεχή μέσα ανασκόπησης ενός σώματος έρευνας, έχουν βρει έναν υψηλό βαθμό συνέπειας των αποτελεσμάτων. Μελέτες που χρησιμοποιούν τις πιο υπερσύγχρονες ενδελεχείς μεθόδους έρευνας που σχεδιάστηκαν για να επιβεβαιώνουν την αιτιότητα έχουν επικυρώσει τα ισχυρά και εκτεταμένα προκαταρκτικά ευρήματα. Αυτό δείχνει ότι τα προγράμματα του Υπερβατικού Διαλογισμού και ΥΔ-Σίντις στην ουσία πράγματι προκαλούν τις θετικές αλλαγές ευρείας έκτασης στο νοητικό δυναμικό, την υγεία, την κοινωνική συμπεριφορά και το περιβάλλον.

 • Είναι Μια Τεχνική για τον Καθένα
 • Δημιουργεί Ειρηνικό Νου, Ειρηνικό Σώμα, Ειρηνική Κοινωνία

Τα Οφέλη στη Φυσιολογία:

 • Βαθιά Θεραπευτική Ανάπαυση
 • Υπερβατική Συνειδητότητα, μια Μοναδική Κατάσταση Ήρεμης Εγρήγορσης
 • Μία πιο Χαλαρή, Ευέλικτη Φυσιολογία εκτός Διαλογισμού
 • Αύξηση της Τακτικότητας στη Λειτουργία του Εγκεφάλου
 • Μείωση των Κινδύνων για Καρδιαγγειακό Νόσημα και Βελτίωση της Γενικής Υγείας
 • Μείωση της Βιολογικής Ηλικίας και Αύξηση του Προσδόκιμου Ζωή Οφέλη στη Ψυχολογικά
 • Αύξηση της Κατανόησης, της Συγκέντρωσης, της Δημιουργικότητας και της Ευφυίας
 • Βελτιωμένος Ηθικός Τρόπος Σκέψης και Συναισθηματική Ωριμότητα Οφέλη στην Κοινωνία
 • Μείωση της Χρήσης Ναρκωτικών και Αλκοολούχων - Μείωση του Συνδρόμου Μετα-Τραυματικού Στρες
 • Οφέλη σε Επιχειρήσεις - Αποτελεσματική Κοινωνική Επανένταξη Εγκληματιών και Πρόληψη
 • Οικολογικές Αλλαγές - Μείωση του Δείκτη Εγκληματικότητας και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής.

Παγκόσμια Ειρήνη

Από το 1979, το Πανεπιστήμιο Mahrishi University of Management διατηρεί "Ομάδα Συνοχής" που αποτελείται από συμμετέχοντες στην ομαδική άσκηση του Υπερβατικού Διαλογισμού και ΥΔ-Σίντι. Ο αριθμών των ατόμων που απαρτίζουν την ομάδα αυτή κυμαίνεται από μερικές εκατοντάδες έως άνω των 8,000. Δημοσιευμένες έρευνες έχουν δείξει ότι οι αυξήσεις στο μέγεθος της ομάδος είχαν μιαν ευεργετική επίδραση τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον Καναδά. Είχαν λιγότερους βίαιους θανάτους που οφείλονταν σε ανθρωποκτονίες, αυτοκτονίες και θανάτους τροχαίων δυστυχημάτων, μια μείωση της ανεργίας και του πληθωρισμού, και μια γενικά βελτίωση στην ποιότητα ζωής.

Το συμπέρασμα αυτής της έρευνας είναι ότι η μόνη αξιόλογη μέθοδος για τη μείωση και την τελική εξάλειψη των αιωνίων προβλημάτων της κοινωνίας και η δημιουργία της παγκόσμιας ειρήνης είναι η οικολογική και αληθινά συστηματική προσέγγιση της δημιουργίας συνοχής στη συλλογική συνειδητότητα μέσα από την ομαδική άσκηση των προγραμμάτων του Υπερβατικού Διαλογισμού και ΥΔ-Σίντι.

Συμπέρασμα - Ζωή σε Εναρμόνιση με τον Φυσικό Νόμο

Αυτό το αξιοσημείωτο σώμα ερευνών δείχνει ότι τα προγράμματα Υπερβατικού Διαλογισμού και ΥΔ-Σίντι παράγουν βασικές βελτιώσεις σε όλα τα επίπεδα της ζωής - υγεία, νοητικό δυναμικό, κοινωνική συμπεριφορά και παγκόσμια ειρήνη - επιβεβαιώνει ότι αυτή η τεχνολογία της συνειδητότητας λειτουργεί στο πλέον θεμελιώδες επίπεδο λειτουργίας της φύσης, αναζωογονώντας το ενοποιημένο πεδίο του Φυσικού Νόμου στη συνειδητότητα του ατόμου και στην κοινωνία, ώστε η ζωή να μπορεί να βιωθεί αυθόρμητα σε συμφωνία με τον Φυσικό Νόμο.