www.tm-gmdo.gr

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Επιστημονική Έρευνα

Περισσότερες από 600 επιστημονικές μελέτες επικυρώνουν τα ευρείας έκτασης οφέλη της τεχνικής του Υπερβατικού Διαλογισμού. Οι έρευνες αυτές έχουν διεξαχθεί σε 250 ανεξάρτητα Ερευνητικά Πανεπιστήμια και ιατρικές σχολές σε 33 χώρες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 40 ετών.

Προχωρημένα Σεμινάρια

Το Πρόγραμμα Υπερβατικός Διαλογισμός - Σίντι

Η τεχνική του Υπερβατικού Διαλογισμού επιτρέπει στο νου να κατασταλάξει φυσικά και χωρίς προσπάθεια, για να βιώσει την καθαρή συνειδητότητα - τον Εαυτό - την σιωπηλή εσώτερη δεξαμενή δημιουργικότητας και διάνοιας, που βρίσκεται κάτω από όλη μας τη νοητική δραστηριότητα. Το πρόγραμμα Υπερβατικός Διαλογισμός - Σίντι, πάει ένα βήμα παραπέρα, καλλιεργεί την ικανότητα να σκεπτόμαστε και να δρούμε από εκείνη τη βαθιά εσώτερη σιγή ώστε εκείνες οι σκέψεις και δράσεις να έχουν μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Η πιο ισχυρή άποψη του προγράμματος Υπερβατικός Διαλογισμός - Σίντι είναι η τεχνική του Γιογκικού Πετάγματος. Κατά τη διάρκεια της άσκησης της τεχνικής του Γιογκικού Πετάγματος, ο συγχρονισμός των εγκεφαλικών κυμάτων βρίσκεται στα υψηλότερα του επίπεδα, τη στιγμή που το σώμα αυθόρμητα πηδά προς τα εμπρός με μικρούς πήδους. Εσωτερικά, υπάρχει η εμπειρία χαράς, η επέκταση της συνειδητότητας, ελαφρότητα, και αυξανόμενης μακαριότητας.

Οι επιστήμονες βρήκαν ότι η συνοχή των εγκεφαλικών κυμάτων που παρατηρείται κατά τη διάρκεια του Γιογκικού Πετάγματος, είναι η μέγιστη στο σημείο της ανύψωσης. Η αύξηση της συνοχής στη λειτουργία του εγκεφάλου έχει επιστημονικά συσχετιστεί με την αύξηση της ευφυΐας, της δημιουργικότητας, της μάθησης αφηρημένων εννοιών, της ηθικής συλλογιστικής, και του συντονισμού νου-σώματος.

Επιστημονικές Έρευνες στο Πρόγραμμα ΥΔ-Σίντι

Η Έρευνα που έγινε στο Πρόγραμμα Υπερβατικός Διαλογισμός - Σίντι, επιβεβαιώνει οφέλη ευρείας έκτασης, που είναι ακόμη πιο έντονα από αυτά που παρουσιάζονται με την άσκηση μόνο του Υπερβατικού Διαλογισμού.

Στα ωφέλη περιλαμβάνονται:

  • βελτίωση στη λειτουργία της νευροφυσιολογίας (συνοχή, ευρείας ζώνης συχνότητα στα Ηλεκτρο-Εγκεφαλο-Γραφήματα)
  • βελτίωση των γνωστικών και αντιληπτικών ικανοτήτων
  • μεγαλύτερη νοητική και σωματική υγεία
  • αύξηση της ζωτικότητας και της μακροζωίας.

Πλέον αξιοσημείωτη παρατήρηση, περισσότερες από 50 δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι όταν η τεχνική του Γιογκικού Πετάγματος ασκείται σε μεγάλες ομάδες, μια ισχυρή επίδραση συνοχής και αρμονίας ακτινοβολεί  στον περιβάλλοντα πληθυσμό, εξουδετερώνοντας το κοινωνικό στρες και την ένταση, και προάγοντας τις θετικές τάσεις της κοινωνίας. Με το να εξουδετερώνει αποτελεσματικά το κοινωνικό στρες, η ομαδική άσκηση του προγράμματος Υπερβατικός Διαλογισμός - Σίντι έχει δείξει επιστημονικά, ότι μειώνει την εγκληματικότητα και προλαμβάνει τις κοινωνικές συγκρούσεις, συνεισφέροντας έτσι στη δημιουργία ενός ειρηνικού και αρμονικού κόσμου.

Ομάδες Δημιουργίας Συνοχής - Παγκόσμια Ειρήνη

Η μοναδική αποτελεσματικότητα της ομαδικής άσκησης του προγράμματος του Υπερβατικού Διαλογισμού και ΥΔ - Σίντι στην πρόληψη της κοινωνικής βίας, της τρομοκρατίας και του πολέμου, έχει επιβεβαιωθεί από άνω των 50 επιδείξεων και 23 επιστημονικές μελέτες. Αυτή η έρευνα έχει περάσει από προσεκτική εξέταση ανεξαρτήτων διανοουμένων και έγινε δεκτή για δημοσίευση σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η προσέγγιση προκάλεσε αξιοσημείωτη μείωση της εγκληματικότητας, της κοινωνικής βίας, της τρομοκρατίας και του πολέμου, ενώ προκάλεσε αύξηση της ειρήνης και της θετικότητας στην κοινωνία.

Μείωση του Πολέμου και της Τρομοκρατίας

Αυτή η μελέτη δείχνει ότι η ομαδική άσκηση των προγραμμάτων Υπερβατικού Διαλογισμού και ΥΔ-Σίντι του Μαχαρίσι, βελτίωσαν την ποιότητα ζωής στο Ισραήλ, όπως μετρήθηκαν από τη βελτίωση ενός δείκτη που περιλαμβάνει το ρυθμό εγκληματικότητας, τροχαίων ατυχημάτων, πυρκαγιών και τον αριθμό των θανάτων πολέμου στο Λίβανο και από την άνοδο στο εθνικό χρηματιστήριο και από τις βελτιώσεις στη διάθεση του έθνους. Το παραπάνω σχεδιάγραμμα δείχνει την ισχυρή αντιστοιχία μεταξύ του αριθμού των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα ΥΔ-Σίντι στην ομάδα της Ιερουσαλήμ και ενός σύνθετου δείκτη όλων αυτών των μεταβλητών.

Αναφορές: 1. Journal of Conflictr Resolution 32(1988): 776-812, 2. Dissertation Abstracts International 4 (1988): 2381A.

Μέγεθος της Ομάδας ΥΔ ---------------

Σύνθετος Δείκτης Ποιότητας Ζωής _________________

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΑΧΑΡΙΣΙ - Παράγεται Μέσω της Ομαδικής Άσκησης των Προγραμμάτων ΥΔ και ΥΔ-Σίντι

Σε επτά διαφορετικές περιστάσεις, όταν ο αριθμός των ατόμων που μαζεύτηκαν για την ομαδική άσκηση των προγραμμάτων Υπερβατικού Διαλογισμού και ΥΔ-Σίντι του Μαχαρίσι, ξεπέρασε τον αριθμό που προβλεπόταν ως αναγκαίος για να επηρεάσει τον πόλεμο του Λιβάνου, έγινε σημαντική και εντυπωσιακή πρόοδος προς την ειρήνη. Οι θάνατοι λόγω του πολέμου ελαττώθηκαν κατά 71%, οι τραυματισμοί πολέμου ελαττώθηκαν κατά 68% και η συνεργασία ανάμεσα στους αντιμαχόμενους αυξήθηκε κατά 66%.

Αναφορές: Dissertation Abstracts International 49(1988): 2381A. 2. J.L.Davies and C.N. Alexander, παρουσιάστηκε στην 85η Ετήσια Σύνοδο του American Political Science Association (Atlanta, Ga.) Αύγουστος, 1989.

Το κρίσιμο αυτό πειραματικό τεστ διεξήχθη πολλές φορές, στο Ισραήλ, σε μία Συνέλευση Ουτοπίας, όπως ονομάστηκε, στο Fairfield των ΗΠΑ, στο Λίβανο, στην πρώην Γιουγκοσλαβία, ξανά στο Fairfield των ΗΠΑ με μια μικρότερη ομάδα, στην Ολλανδία, στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ και αλλού. Και πάντα τα αποτελέσματα είναι θεαματικά.

Ο  αριθμός κρίσιμης μάζας, που απαιτείται για να παραχθούν τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι:

  • το 1% του πληθυσμού μιας περιοχής ή χώρας, αν τα άτομα ασκούν την τεχνική του ΥΔ ο κάθε ενας στο σπίτι του (για την Ελλάδα 115,000 άτομα),

ή

  • η τετραγωνική ρίζα του 1%, στην περίπτωση που ασκείται ομαδικά το πρόγραμμα ΥΔ-Σίντι (για την Ελλάδα, μόλις 400 άτομα).

Μόλις 400 άτομα δηλαδή χρειάζονται για να βοηθήσουμε την χώρα μας να απαλλαγεί από παντός είδους προβλήματα και να ξαναβρεί την αίγλη του παρελθόντος.

Και αυτός είναι ο στόχος μας! Η εδραίωση Μεγάλων Ομάδων Δημιουργίας Συνοχής, κυρίως στην Αθήνα, όπου συνεδριάζει η κυβέρνηση από τις αποφάσεις της οποίας κρέμεται η μοίρα των 11.500.000 Ελλήνων!

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός κρίσιμης μάζας είναι γύρω στα 8.000 άτομα. Ο στόχος της παγκόσμιας κίνησης του Μαχαρίσι είναι η εδραίωση μιας τόσο μεγάλης ομάδας, κάπου στον κόσμο, που θα προστατεύει τα συμφέροντα όλων των κρατών της γης, χωρίς να θίγεται το συμφέρον κανενός. Μόνο η Φύση μπορεί να λειτουργεί με αυτόν τον αποτελεσματικό τρόπο. Με την ομαδική άσκηση των προγραμμάτων αυτών ξυπνάμε και αναζωογονούμε τους Νόμους Διακυβέρνησης της Φύσης που φροντίζουν για όλες τις υπόλοιπες "λεπτομέρειες".

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Η Παγκόσμια Ειρήνη υπήρξε η υψηλότερη φιλοδοξία των σοφών ανά τους αιώνες. Τώρα, η μόνιμη Παγκόσμια Ειρήνη μπορεί να γίνει πραγματικότητα, στη γενιά μας, μέσω της δημιουργίας του Φαινομένου Μαχαρίσι. Η αύξηση της συνοχής στη συλλογική συνειδητότητα είναι το μόνο που χρειάζεται. Όπως είπαμε ήδη, μία μικρή ομάδα ατόμων, ίση σε αριθμό με την τετραγωνική ρίζα του 1% του πληθυσμού, μπορεί να το καταφέρει αυτό, μέσα από την ομαδική άσκηση των τεχνικών ΥΔ και ΥΔ-Σίντι.

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ: ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟοΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Το Ενοποιημένο Πεδίο

Η πρόοδος στη θεωρεία της φυσικής έχει οδηγήσει σε μια όλο και περισσότερο ενοποιημένη κατανόηση των νόμων της φύσης, με αποκορύφωση την πρόσφατη ανακάλυψη ενός μοναδικού ενοποιημένου πεδίου διάνοιας στη βάση όλων των μορφών και των φαινομένων του σύμπαντος. Εκατομμύρια φορές πιο θεμελιώδες και πιο ισχυρό από την πυρηνική ενέργεια, το ενοποιημένο πεδίο, είναι η έσχατη πηγή της τάξης που προκαλεί την ανάδυση και διατηρεί το απέραντο σύμπαν μας. Θεωρητική και εμπειρική έρευνα αποκαλύπτει ότι το ενοποιημένο πεδίο είναι πρωταρχικά ένα πεδίο συνειδητότητας.

Εκτενώς δημοσιευμένη έρευνα, δείχνει ότι η ανθρώπινη συνειδητότητα  μπορεί να προσεγγίσει άμεσα και να βιώσει το ενοποιημένο πεδίο, στην πλέον διευρυμένη κατάσταση της ανθρώπινης επίγνωσης, που είναι γνωστή ως  καθαρή συνειδητότητα. Αυτή η εμπειρία του ενοποιημένου πεδίου - της καθαρής συνειδητότητας - αποτελεί μια τέταρτη κύρια κατάσταση της ανθρώπινης συνειδητότητας, που είναι, σωματικά και υποκειμενικά, διαφορετική από την εγρήγορση, το όνειρο, και το βαθύ ύπνο. Αυτή η εμπειρία καταγράφεται και απεικονίζεται με την εκδήλωση μιας σφαιρικής συνοχής στα Ηλεκτρο-Εγκεφαλο-Γραφήματα και την αύξηση των κυμάτων Άλφα, που δείχνουν μια μέγιστη τακτικότητα στην λειτουργία του εγκεφάλου καθώς και μια ολιστική χρησιμοποίησή του.

Η τέταρτη κατάσταση συνειδητότητας είναι προσβάσιμη παγκοσμίως μέσω της τεχνικής του Υπερβατικού Διαλογισμού και του προγράμματος ΥΔ-Σίντι, που περιλαμβάνει το Γιογκικό Πέταγμα. Αυτές οι τεχνικές, είναι οι πλέον διαδεδομένες και εκτενώς διερευνημένες τεχνολογίες, στον κόσμο, για την πλήρη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Η τεχνική του Υπερβατικού Διαλογισμού επιτρέπει στο νου να κατασταλάξει και να βιώσει την πηγή της σκέψης, την καθαρή επίγνωση ή αλλιώς, το ενοποιημένο πεδίο όλων των νόμων της φύσης. Το πρόγραμμα ΥΔ-Σίντι, συμπεριλαμβανομένου και του Γιογκικού Πετάγματος, καλλιεργεί την ικανότητα να σκεπτόμαστε και να δρούμε από αυτό το επίπεδο, όπου οι σκέψεις είναι πιό ισχυρές και εκπληρώνονται εύκολα.

Όταν τα άτομα ασκούν ομαδικά την τεχνική του Υπερβατικού Διαλογισμού και το Πρόγραμμα ΥΔ-Σίντι, δημιουργούν ισχυρά κύματα συνοχής που απλώνονται γύρω στο περιβάλλον. Η έρευνα σε αυτό το φαινόμενο έδειξε μια δραματική και άμεση μείωση του κοινωνικού στρες, της εγκληματικότητας, της βίας και των συγκρούσεων, καθώς και μια αύξηση της συνοχής, της θετικότητας, και της Ειρήνης, στην κοινωνία ως σύνολο, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η μοναδική αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης έχει επικυρωθεί από πλέον των 50 επιδείξεων και 23 επιστημονικές μελέτες. Αυτές οι μελέτες έχουν περάσει από εξονυχιστικό έλεγχο ανεξάρτητων αρχών και έγιναν δεκτές για δημοσίευση σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά.