www.tm-gmdo.gr

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Η Ιδιοφυία ενός Ανθρώπου

"Η ιδιοφυία ενός ανθρώπου είναι κρυμμένη στη σιγή της επίγνωσής του - στην κατασταλαγμένη κατάσταση του νου, από όπου αναδύεται κάθε σκέψη. Η φύση αυτής της κατάστασης είναι απέραντη ευτυχία." - Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι

Ανακεφαλαίωση των Ωφελειών

Έρευνα στα Προγράμματα του Υπερβατικού Διαλογισμού και ΥΔ-Σίντι

Η επιστημονική έρευνα στα προγράμματα του Υπερβατικού Διαλογισμού και ΥΔ-Σίντι είναι το μεγαλύτερο και ισχυρότερο σώμα έρευνας που έχει διεξαχθεί για οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Έρευνα

Οι άνω των 600 επιστημονικές μελέτες που διεξήχθησαν σε 200 ανεξάρτητα πανεπιστήμια και ιδρύματα σε 35 χώρες και δημοσιεύθηκαν σε άνω των 100 επιφανή επιστημονικά περιοδικά, έχουν τεκμηριώσει ότι αυτή η τεχνολογία ωφελεί όλες τις σφαίρες της ζωής: τη σωματική, την ψυχολογική, την κοινωνική και την οικολογική.

Τα ευρήματα σε κάθε τομέα μελέτης έχουν επαναληφθεί πολλές φορές, και οι μετα-αναλύσεις, που είναι αριθμητικά τα πλέον ενδελεχή μέσα ανασκόπησης ενός σώματος έρευνας, έχουν βρει έναν υψηλό βαθμό συνέπειας των αποτελεσμάτων. Μελέτες που χρησιμοποιούν τις πιο υπερσύγχρονες ενδελεχείς μεθόδους έρευνας που σχεδιάστηκαν για να επιβεβαιώνουν την αιτιότητα έχουν επικυρώσει ισχυρά και εκτεταμένα προκαταρκτικά ευρήματα. Αυτό δείχνει ότι τα προγράμματα του Υπερβατικού Διαλογισμού και ΥΔ-Σίντις στην ουσία πράγματι προκαλούν τις θετικές αλλαγές ευρείας έκτασης στο νοητικό δυναμικό, την υγεία, την κοινωνική συμπεριφορά και το περιβάλλον.

Μια Τεχνική για τον Καθένα

Έρευνα που διεξήχθη ανά τον κόσμο τεκμηριώνει ότι το πρόγραμμα είναι αποτελεσματικό για όλες τις ομάδες κάθε κουλτούρας και εθνικότητας. Ομάδες κάθε ηλικίας ωφελούνται, από την αύξηση της εγρήγορσης στα βρέφη των διαλογιζομένων γονέων έως την βελτίωση της υγείας, ευτυχίας, και μακροζωίας στους διαλογιζόμενους υπερήλικες. Άνθρωποι που καλύπτουν ολόκληρη την γκάμα των κοινωνικοοικονομικών επιπέδων και διανοητικών ικανοτήτων ωφελούνται και αυτοί, προσθέτοντας στην συμπαντικότητα των προγραμμάτων του Μαχαρίσι.

Ειρηνικός Νους, Ειρηνικό Σώμα, Ειρηνική Κοινωνία

Αυτό το σώμα έρευνας είναι μοναδικό στην έκταση της διασταυρούμενης επικύρωσης— τα ευρήματα έχουν επικυρωθεί από πολλές διαφορετικές μετρήσεις στη φυσιολογία, στη ψυχολογία και σε κοινωνικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, το εύρημα ότι τα προγράμματα Υπερβατικός Διαλογισμός και ΥΔ-Σίντι μειώνουν το στρες επικυρώνεται από αλλαγές στη φυσιολογία, όπως είναι η μείωση της κορτιζόλης (η κύρια ορμόνη του στρες), μείωση της έντασης των μυών, ομαλοποίηση της πίεσης του αίματος, αύξηση της αυτόνομης σταθερότητας, και αύξηση της συνοχής στα ΗΕΓ. Ταυτόχρονα, μια ποικιλία αλλαγών στη φυσιολογία υποδηλώνουν επίσης μείωση του στρες, συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης του άγχους και της κατάθλιψης, μείωση του συνδρόμου μετα-τραυματικού στρες, και αύξηση της αυτο-πραγμάτωσης.

Η μείωση του στρες απεικονίζεται επίσης από τις κοινωνικές αλλαγές, όπως είναι η μείωση της εχθρότητας, η αύξηση της αρμονίας στην οικογένεια, και η μείωση της εγκληματικής συμπεριφοράς σε εγκληματίες. Η έρευνα επεκτείνει το θέμα της μείωσης του στρες ακόμα και σε οικολογικό επίπεδο. Μελέτες έχουν βρει ότι η μείωση του στρες στα διαλογιζόμενα άτομα δημιουργεί μια επίδραση αρμονίας στο περιβάλλον.

Οι επιστήμονες έχουν ονομάσει αυτό το φαινόμενο "Φαινόμενο Μαχαρίσι" - το εύρημα ότι ακόμη και μια μικρή ομάδα ίση με το ένα τοις εκατό του πληθυσμού αν ασκεί την τεχνική του Υπερβατικού Διαλογισμού - ή αν η τετραγωνική ρίζα του ένα τοις εκατό ασκεί το προχωρημένο πρόγραμμα Υπερβατικού Διαλογισμού - Σίντι - βελτιώνει την ποιότητα ζωής, όπως δείχνουν οι αλλαγές, όπως μείωση της εγκληματικότητας και των ασθενειών στην ευρύτερη κοινωνία.

Οφέλη στη Φυσιολογία

Βαθιά Θεραπευτική Ανάπαυση

Η πρώτη έρευνα με τις επιδράσεις της τεχνικής του Υπερβατικού Διαλογισμού στη φυσιολογία δημοσιεύθηκε στα επιστημονικά περιοδικά Science, American Journal of Physiology, and Scientific American το 1970-1972. Αυτή η έρευνα βρήκε ότι η τεχνική του Υπερβατικού Διαλογισμού παράγει μια κατάσταση στη φυσιολογία ήρεμης εγρήγορσης. Κατά τη διάρκεια της τεχνικής η φυσιολογία παίρνει βαθιά ανάπαυση, όπως φαίνεται από τη σημαντική μείωση της αναπνοής, minute ventilation, tidal volume, και προλακτίνης του αίματος, και σημαντική αύξηση της βασικής αντίστασης του δέρματος (ως δείκτες χαλάρωσης).

Υπερβατική Συνειδητότητα, μια Μοναδική Κατάσταση Ήρεμης Εγρήγορσης

Την στιγμή που η φυσιολογία αναπαύεται βαθιά, βρίσκεται ταυτόχρονα σε εγρήγορση, αντί να κοιμάται, όπως φαίνεται από μια αύξηση της αφθονίας κυμάτων Άλφα στα ΗΕΓ. Αυτά τα ευρήματα οδήγησαν τον ερευνητή Δρ. Keith Wallace να συμπεράνει ότι η ήρεμη εγρήγορση είναι μια τέταρτη κύρια κατάσταση συνειδητότητας, με τον όρο Υπερβατική Συνειδητότητα, που είναι, ως προς την φυσιολογία, διαφορετική από τις συνηθισμένες καταστάσεις εγρήγορσης, ονείρου και ύπνου. Η πραγματικότητα της Υπερβατικής Συνειδητότητας έχει επικυρωθεί από πολλούς άλλους ερευνητές.

Μία πιο Χαλαρή, Ευέλικτη Φυσιολογία εκτός Διαλογισμού

Η τακτική εναλλαγή της εμπειρίας των 15 με 20 λεπτών της τεχνικής του Υπερβατικού Διαλογισμού, δύο φορές την ημέρα, με την τακτική καθημερινή δραστηριότητα, εκπαιδεύει τη φυσιολογία και το νου να διατηρούν περισσότερη ανάπαυση εκτός διαλογισμού, καθώς και να γίνονται πιο ευέλικτα και δυναμικά. Τα βασικά επίπεδα της τιμής της αναπνοής, των χτύπων της καρδιάς, της προλακτίνης του πλάσματος του αίματος, και της αντίστασης του δέρματος είναι σε πιο χαμηλά επίπεδα.

Το αυτόνομο νευρικό σύστημα, που ρυθμίζει ζωτικές εσωτερικές διαδικασίες, γίνεται πιο σταθερό, ολοκληρωμένο και προσαρμοστικό, όπως φαίνεται από την αύξηση της ικανότητας της φυσιολογίας να ανακτά πιο γρήγορα από τις επιρροές του στρες.

Αύξηση της Τακτικότητας στη Λειτουργία του Εγκεφάλου

Καθώς κάποιος ασκεί το πρόγραμμα του Υπερβατικού Διαλογισμού, η λειτουργία του εγκεφάλου γίνεται πιο τακτική, όπως φαίνεται από την αντίστοιχη ανάπτυξη δημιουργικότητας και ευφυΐας, όπως η πιο γρήγορη αφύπνιση των γνωστικών δυνατοτήτων, η αύξηση της συνοχής των ΗΕΓ κ.ά.

Μείωση των Κινδύνων για Καρδιαγγειακό Νόσημα και Βελτίωση της Γενικής Υγείας

Ιατρικές έρευνες βρήκαν μια μείωση των σημαντικών παραγόντων καρδιαγγειακών κινδύνων όπως είναι η υψηλή πίεση του αίματος και του ορού χοληστερόλης. Μελέτες μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών έχουν βρει ότι οι άνθρωποι που ασκούν τα προγράμματα Υπερβατικού Διαλογισμού και ΥΔ-Σίντι, σε συνδυασμό όλων των ηλικιών, παρουσιάζουν μία κατά 50% μείωση της χρήσης φροντίδας υγείας τόσο εντός όσο και εκτός νοσοκομείου, σε σύγκριση με ομάδες ελέγχου. Η εισαγωγή στα Νοσοκομεία είναι κατά 87% λιγότερες για καρδιακές ασθένειες και κατά 55% λιγότερες για καρκίνο. Και αυτό που είναι πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι διαλογιζόμενοι άνω των 40 ετών έχουν 70% λιγότερα προβλήματα υγείας από ότι άλλες ομάδες συνομηλίκων.

Μείωση της Βιολογικής Ηλικίας και Αύξηση του Προσδόκιμου Ζωή

Άλλες έρευνες βρήκαν ότι τα άτομα που διαλογίζονται στα 50 τους έχουν μια βιολογική ηλικία 12 χρόνια νεότερη από την χρονολογική τους ηλικία, και όσοι αρχίζουν την τεχνική ακόμη και στα 80 τους ζουν περισσότερο και υγιέστερα από ότι τα άτομα της ομάδας ελέγχου της ίδιας ηλικίας.

Οφέλη στη Ψυχολογία

Αυτο-πραγμάτωση

Υπερβατική Συνειδητότητα είναι η εμπειρία του ανώτερου Εαυτού, και μέσα από την τακτική άσκηση του προγράμματος του Υπερβατικού Διαλογισμού, ο Εαυτός γίνεται ένα σταθερό εσωτερικό πλαίσιο αναφοράς, που παρέχει μια ακλόνητη άγκυρα στη ζωή ακόμη και κατά τη διάρκεια δυναμικής δραστηριότητας. Η έρευνα δείχνει ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για τη μείωση του άγχους, της κατάθλιψης και του θυμού. Τείνουν να αντιλαμβάνονται τον κόσμο πιο θετικά και ολιστικά.

Αύξηση της Κατανόησης, της Συγκέντρωσης, της Δημιουργικότητας και της Ευφυΐας

Ένας αριθμός ερευνών έχει δείξει ότι η άσκηση των προγραμμάτων του Υπερβατικού Διαλογισμού και ΥΔ-Σίντι αυξάνουν την ευρεία κατανόηση και βελτιώνουν την ικανότητα για οξεία συγκέντρωση (ανεξαρτησία από το πεδίο). Η δημιουργικότητα αυξάνει, όπως μετρείται από προφορική και γραπτή ευφράδεια, ευελιξία, και πρωτοτυπία. Η αντίληψη γίνεται πιο ακριβής και παρασύρεται λιγότερο από τις προκαταλήψεις και τις παρεξηγήσεις. Βελτιώνεται ο βασικός μηχανισμός της μνήμης.

Μαθητές του σχολείου που ασκούν την τεχνική του Υπερβατικού Διαλογισμού βελτιώνουν σημαντικά μέσα στο εκπαιδευτικό εξάμηνο τις βασικές δεξιοτεχνίες τους στα μαθηματικά, την ανάγνωση, την εκμάθηση γλωσσών καθώς και την ικανότητα μελέτης. Μελέτες σε μαθητές δημοτικού σχολείου, γυμνασίου, κολεγίου και ενήλικες έχουν βρει σημαντική αύξηση του βαθμού ΙQ σε σύγκριση με μη διαλογιζόμενη ομάδα ελέγχου κατά την ίδια περίοδο. Μία δεκαετής έρευνα που ακολουθεί τους διαλογιζόμενους σπουδαστές μετά την αποφοίτησή τους βρήκε σημαντική αύξηση σε ολιστικές μετρήσεις αυτοανάπτυξης (ανάπτυξης του εαυτού) σε σύγκριση με δεδομένα αποφοίτων τριών πανεπιστημίων ελέγχου που ταιριάζουν σε γένος και ηλικία.

Βελτιωμένος Ηθικός Τρόπος Σκέψης και Συναισθηματική Ωριμότητα

Μελέτες έχουν βρει ότι άνθρωποι που ασκούν τακτικά την τεχνική του Υπερβατικού Διαλογισμού φτάνουν ανώτερα επίπεδα ηθικής σκέψης, αυτονομίας, και ολοκλήρωσης από ότι έχει παρατηρηθεί ποτέ σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Περιεκτικές ανασκοπήσεις της ερευνητικής βιβλιογραφίας έχουν βρει ότι η τεχνική του Υπερβατικού Διαλογισμού είναι πέρα από κάθε σύγκριση στην ικανότητά του να αναπτύσσει το πλήρες δυναμικό του ατόμου. Αυτή η τεχνική κάνει κάποιον περισσότερο αυτάρκη, πιο αυθόρμητο, πιο παραγωγικό, πιο ικανό στην αντιμετώπιση προκλήσεων, και πιο ικανό για θερμές διαπροσωπικές σχέσεις.

Κοινωνικά Οφέλη

Μείωση της Χρήσης Ναρκωτικών και Αλκοολούχων

Καθώς ο νους και το σώμα επιτυγχάνουν μια πιο ιδανική κατάσταση λειτουργίας μέσα από το πρόγραμμα του Υπερβατικού Διαλογισμού, η επιθυμία κάποιου για αλλαγή αυτής της κατάστασης με χημικά μέσα περιορίζεται με ένα φυσικό τρόπο. Ανασκοπήσεις 198 μελετών βρήκαν ότι το πρόγραμμα του Υπερβατικού Διαλογισμού είναι το πλέον αποτελεσματικό μέσον πρόληψης και καταστολής της κατάχρησης ναρκωτικών και αλκοολούχων ποτών. Μια μελέτη με χρήστες ναρκωτικών μαθητές γυμνασίου και κολεγίου, σε ένα κέντρο αποκατάστασης, βρήκε μια μείωση στη χρήση ναρκωτικών ουσιών κατά 89%, και επί πλέον οι παροδικά ή χρόνια αλκοολικοί βρέθηκε να επιτυγχάνουν αποχή κατά 65%.

Μείωση του Συνδρόμου Μετα-Τραυματικού Στρες

Μια μελέτη βετεράνων πολέμου με προβλήματα μετα-τραυματικής προσαρμογής βρήκε ότι η τεχνική του Υπερβατικού Διαλογισμού περιορίζει σημαντικά το συναισθηματικό μούδιασμα, τη κατάχρηση αλκοολούχων ποτών, τα οικογενειακά προβλήματα, τις αϋπνίες, την ανεργία και γενικά στις διαταραχές ενός μετα-τραυματικού στρες, σε σύγκριση με ομάδες ελέγχου που υποβάλλονταν σε ψυχοθεραπεία.

Οφέλη για Επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Εργασίας της Ιαπωνίας ανέθεσε μία μελέτη πέντε μηνών σε σχέση με τα οφέλη του προγράμματος του Υπερβατικού Διαλογισμού σε 447 εργαζόμενους σε μεγάλη βαριά βιομηχανία. Η μελέτη, που έγινε ανάμεσα σε εκείνους που έμαθαν την τεχνική σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου που δεν διαλογίζονταν, βρήκε μείωση των παραπόνων για σωματικά προβλήματα, μείωση του άγχους, μείωση της κατάθλιψης, ελάττωση του καπνίσματος, μείωση της αϋπνίας, μείωση των προβλημάτων πέψης, και μια μείωση της τάσης προς νευρώσεις και ψυχολογικά προβλήματα.

Αποτελεσματική Κοινωνική Επανένταξη Εγκληματιών και Πρόληψη

Το πρόγραμμα του Υπερβατικού Διαλογισμού έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για αποτελεσματική κοινωνική επανένταξη φυλακισμένων. Μελέτες ανάμεσα στους τροφίμους των φυλακών δείχνουν ότι παράγει θετικές αλλαγές στην υγεία, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς και μείωση στις υποτροπές (λιγότεροι επιστρέφουν στις φυλακές). Μια μελέτη στις υποτροπές βρήκε ότι 259 τρόφιμοι των φυλακών Folsom και San Quentin και στο Deuel Vocational Institute στην Καλιφόρνια οι οποίοι έμαθαν την τεχνική του Υπερβατικού Διαλογισμού είχαν 35-40% λιγότερες επιστροφές στη φυλακή σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου, ενώ είναι γνωστό ότι η παραδοσιακή εκπαίδευση των φυλακών, η επαγγελματική εκπαίδευση και η ψυχοθεραπεία δεν μειώνουν σταθερά τις υποτροπές.

Μια μελέτη μεγάλης κλίμακας από 11,000 φυλακισμένους και 900 επιτελικούς αξιωματικούς στη Σενεγάλη, Δυτική Αφρική το 1987 βρήκε ότι το πρόγραμμα του Υπερβατικού Διαλογισμού μειώνει αξιοσημείωτα τη βία στις φυλακές, τα προβλήματα υγείας καθώς και ότι μειώνει τις υποτροπές σχεδόν κατά 8%.

Οικολογικές Αλλαγές

Ο Μαχαρίσι έχει φέρει στο φως ένα μοναδικό οικολογικό παράγοντα - το διάχυτο πεδίο της συλλογικής συνειδητότητας και την αξία της επίδρασης της συλλογικής συνειδητότητας των ατόμων που αποτελούν μια κοινωνία στην ίδια την κοινωνία.

Τα στρεσαρισμένα άτομα δημιουργούν μια ατμόσφαιρα στρες στη συλλογική συνειδητότητα που αντίστροφα επηρεάζει τις σκέψεις και τις πράξεις του κάθε ατόμου σε εκείνο το σύστημα. Ο Μαχαρίσι διακηρύσσει ότι η εγκληματικότητα, η κατάχρηση ναρκωτικών, οι ένοπλες διαμάχες, και άλλα προβλήματα της κοινωνίας είναι κάτι παραπάνω από απλά το πρόβλημα μεμονωμένων ατόμων - των εγκληματιών, των ναρκομανών, των διαμαχομένων φατριών στην κοινωνία κ.ά. Τέτοια προβλήματα είναι ουσιαστικά συμπτώματα του σωρευμένου στρες στην συλλογική συνειδητότητα.

Μείωση του Δείκτη Εγκληματικότητας και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής.

Ο Μαχαρίσι εισήγαγε μια νέα θεωρητική κατανόηση της κοινωνίας, που συμπεραίνει ότι ο μόνος πρακτικός τρόπος για να χειριστούμε προβλήματα μεγάλης κλίμακας είναι να τα προσεγγίσουμε ολιστικά με το να δημιουργήσουμε συνοχή στη συλλογική συνειδητότητα. Παραθέτοντας τη γενική αρχή της φυσικής ότι ένα στοιχείο συστήματος σε κατάσταση συνοχής εκπέμπει μια επίδραση ανάλογη με τον αριθμό αυτών των στοιχείων στο τετράγωνο, ο Μαχαρίσι έχει υπολογίσει ότι αν το 1% του πληθυσμού ασκεί την τεχνική του Υπερβατικού Διαλογισμού - ή τόσο λίγοι όσο η τετραγωνική ρίζα του 1% όταν ασκούν το πρόγραμμα ΥΔ-Σίντι μαζί, ταυτόχρονα - θα ήταν αρκετοί για να δημιουργήσουν μια επίδραση συνοχής στη συλλογική συνειδητότητα ικανή να εξουδετερώσει το συλλογικό στρες που είναι η κύρια αιτία των κοινωνικών προβλημάτων.

Εκτεταμένη επιστημονική έρευνα σε επίπεδα πόλης, δήμων, έθνους και σε διεθνή επίπεδα έχει επιβεβαιώσει τη πρόβλεψη του Μαχαρίσι. Το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε "Φαινόμενο Μαχαρίσι". Μια μελέτη 160 πόλεων της Αμερικής βρήκε μια σημαντική μείωση στις τάσεις εγκληματικότητας από το 1974 έως 1978 σε αναλογία με τον αριθμό των ανθρώπων που είχαν μάθει τη τεχνική στην πόλη από το 1973. Η μελέτη ελέγχθηκε για δημογραφικές μεταβλητές που είναι γνωστόν ότι επηρεάζουν την εγκληματικότητα.

Έρευνα έχει δείξει περαιτέρω ότι όταν ομάδες που ασκούν τα προγράμματα Υπερβατικού Διαλογισμού και ΥΔ-Σίντι εγκατασταθούν σε μια πόλη, δήμο ή χώρα οπουδήποτε στον κόσμο τότε, σε εκείνη την περιοχή, η εγκληματικότητα μειώνεται, υπάρχουν λιγότερα τροχαία ατυχήματα και βελτιώνεται η ποιότητα ζωής.

Παγκόσμια Ειρήνη

Από το 1979, το Πανεπιστήμιο Mahrishi University of Management διατηρεί "Ομάδα Συνοχής" που αποτελείται από συμμετέχοντες στην ομαδική άσκηση του Υπερβατικού Διαλογισμού και ΥΔ-Σίντι. Ο αριθμών των ατόμων που απαρτίζουν την ομάδα αυτή κυμαίνεται από μερικές εκατοντάδες έως άνω των 8,000. Δημοσιευμένες έρευνες έχουν δείξει ότι οι αυξήσεις στο μέγεθος της ομάδος είχαν μιαν ευεργετική επίδραση τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον Καναδά. Είχαν λιγότερους βίαιους θανάτους που οφείλονταν σε ανθρωποκτονίες, αυτοκτονίες και θανάτους τροχαίων δυστυχημάτων, μια μείωση της ανεργίας και του πληθωρισμού, και μια γενικά βελτίωση στην ποιότητα ζωής.

Μελέτες έχουν δείξει ότι όταν η ομάδα του Πανεπιστημίου, ή μιας παρόμοιας ομάδας εγκατεστημένη οπουδήποτε στον κόσμο, είναι αρκετά μεγάλη ώστε να προσεγγίζει σε αριθμό την τετραγωνική ρίζα του 1% του πληθυσμού όλου του κόσμου (7,000), οι διεθνείς σχέσεις βελτιώνονται και οι τοπικές διαμάχες περιορίζονται σε παγκόσμια κλίμακα.

Το συμπέρασμα αυτής της έρευνας είναι ότι η μόνη αξιόλογη μέθοδος για τη μείωση και την τελική εξάλειψη των αιωνίων προβλημάτων της κοινωνίας και η δημιουργία της παγκόσμιας ειρήνης είναι η οικολογική και αληθινά συστηματική προσέγγιση της δημιουργίας συνοχής στη συλλογική συνειδητότητα μέσα από την ομαδική άσκηση των προγραμμάτων του Υπερβατικού Διαλογισμού και ΥΔ-Σίντι.

Συμπέρασμα - Ζωή σε Εναρμόνιση με τον Φυσικό Νόμο

Αυτό το αξιοσημείωτο σώμα ερευνών δείχνει ότι τα προγράμματα Υπερβατικού Διαλογισμού και ΥΔ-Σίντι παράγουν βασικές βελτιώσεις σε όλα τα επίπεδα της ζωής - υγεία, νοητικό δυναμικό, κοινωνική συμπεριφορά και παγκόσμια ειρήνη - επιβεβαιώνει ότι αυτή η τεχνολογία της συνειδητότητας λειτουργεί στο πλέον θεμελιώδες επίπεδο λειτουργίας της φύσης, αναζωογονώντας το ενοποιημένο πεδίο του Φυσικού Νόμου στη συνειδητότητα του ατόμου και στην κοινωνία, ώστε η ζωή να μπορεί να βιωθεί αυθόρμητα σε συμφωνία με τον Φυσικό Νόμο.